Biz bilen habarlaşyň

Ekran tehnologiýasy

Önümlerimiziň sanawyny göreniňizden soň haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, soraglar üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bize e-poçta iberip, maslahatlaşmak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, mümkin boldugyça size jogap bereris.

Biz bilen habarlaşyň

Salgysy

2 ~ 4 / F, 17-nji zawod binasy, Lingbei 5-nji ýol, Fenghuang jemgyýeti ilkinji senagat, Şençzhenen, Guangdong, Hytaý, 518103

Telefon

+8675523352740

Whatsapp

8618319064321

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň