Uzaldylan görkezişler

 • 47.1 ″ Ultra giň gerimli LCD bar ekrany - .571

  47.1 ″ Ultra giň gerimli LCD bar ekrany - .571

  Model: No.571
  Ölçegleri: 47.1 ″
  Dinamiki ultra giň sanly belgili displeý köp taraply bölekleýin çözgütdir.Aeroportlar, hassahanalar, myhmanhanalar, ulag we wakalar ýaly köpçülik ýerlerinde ýol görkeziji hökmünde ulanylyp bilner.Ultük tekjesiniň gyrasy üçin ýöriteleşdirilen “Ultra Wide Stretched Bar Display”.Dykylan kagyz ýazgylaryny sanly tekjäniň ekrany bilen çalyşmak tekjeleri arassa we tertipli saklaýar.

 • 37 ″ Ultra giň uzaldylan LCD bar ekrany - No.571

  37 ″ Ultra giň uzaldylan LCD bar ekrany - No.571

  Model: No.571
  Ölçegleri: 37 ″
  Uzaldylan LCD displeý.Uzaldylan LCD panellerimiz köpçüligiň ünsüni çekmek üçin köp innowasion usullary hödürleýär.Bölek satuw dükanlary üçin täzelik.LCD Tekstiň gyrasy doly torly, Birnäçe uzynlyk we ini, Köp ekran re modeimi we ýokary kesgitleme ekrany bilen görkezilýär.Bulaşyk kagyz ýazgylaryny sanly tekjäniň displeýleri bilen çalyşmak tekjeleri arassa we tertipli saklaýar.Dinamiki ultra giň sanly belgili displeý köp taraply bölekleýin çözgütdir.Şeýle hem howa menzillerinde, hassahanalarda, myhmanhanalarda, ulagda we wakalarda köpçülik ýerlerinde ýol görkeziji hökmünde ulanylyp bilner.

 • 35 ″ Ultra giň uzaldylan LCD bar ekrany - 571

  35 ″ Ultra giň uzaldylan LCD bar ekrany - 571

  Model: No.571
  Ölçegleri: 35 ″
  Önümçilik tekjelerimiziň çeýe mazmuny, çeýe mazmun strategiýalaryny goldamak üçin güýçli düzülendir.Tekstleri dik ýa-da keseligine birleşdirip, ýekeje wirtual ekrany döretmek üçin elementleriň bahalaryny görkezmek ýaly.Bu displeýler ululyklar we şekiller görnüşinde elýeterlidir.Müşderileriňizi has gowy çekmek üçin özboluşly we ýöriteleşdirilen söwda tejribesini döretmäge mümkinçilik berýär.

 • Ultra giň gerimli LCD bar displeýi - 571

  Ultra giň gerimli LCD bar displeýi - 571

  Model: No.571
  Ölçegleri: 23.1 ″, 35 ″, 37 ″, 47.1 ″
  Ultük tekjesiniň gyrasy üçin ýöriteleşdirilen “Ultra Wide Stretched Bar Display”.Bölek satuw dükanlary üçin täzelik.LCD Tekstiň gyrasy doly torly, Birnäçe uzynlyk we ini, Köp ekran re modeimi we ýokary kesgitleme ekrany bilen görkezilýär.Bulaşyk kagyz ýazgylaryny sanly tekjäniň displeýleri bilen çalyşmak tekjeleri arassa we tertipli saklaýar.Dinamiki ultra giň sanly belgili displeý köp taraply bölekleýin çözgütdir.Şeýle hem howa menzillerinde, hassahanalarda, myhmanhanalarda, ulagda we wakalarda köpçülik ýerlerinde ýol görkeziji hökmünde ulanylyp bilner.