Okuw meselesi

Sanly bellik çözgütleriniň öňdebaryjy üpjünçisi bolan “Screenage”, Angliýadaky “Yee Boutique” şaý-sepler dükanyna önümiň görkezilişini we mahabatyny görkezýän elektron belligini gurmak üçin ýüz tutdy.Maksat, satuwy artdyrmak bilen bir hatarda müşderiler üçin özüne çekiji we özüne çekiji söwda tejribesini döretmekdir.

Sanly belgili çözgütleri üpjün ediji bolan ekran, Taýlandyň Hua Hin otly bekedi bilen wokzalyň gidýän derwezelerinde elektron belligi gurmak taslamasy üçin ýüz tutdy.Maksat ýolagçylara takyk, real wagt maglumat bermek we displeýleri mahabat maksatly ulanmakdy.

Ekran sanly belgili çözgütleriň öňdebaryjy üpjünçisidir.Recentlyakynda Taýlanddaky 7-Eleven dükanlary üçin elektron bellik taslamasyny tamamladyk.Taslama bölekleýin azyk önümleri üçin wideo mahabatlaryny görkezmek üçin sanly belgili displeýleri oturtdy.