Penjiräniň ýüz keşbi

 • Brokary ýagtylyk ekrany - No.521XH

  Brokary ýagtylyk ekrany - No.521XH

  Model: No.521XH
  Ölçegleri: 32 ″, 43 ″, 49 ″, 55 ″, 65 ″, 75 ″, 86 ″

  Ajaýyp görnükliligi we ýokary öndürijiligi bilen ekranyň ýokary ýagtylygy mahabat we maglumat üçin ajaýyp açyk displeýdir.5000 cd / m2 çenli ajaýyp görünýän ýokary ýagtylyk!Visokary görünmek we gün şöhlesini urmak.

 • Köçe penjiresiniň ýüzbe-ýüz ekrany - No.541XH-I

  Köçe penjiresiniň ýüzbe-ýüz ekrany - No.541XH-I

  Model: No.541XH-I
  Ölçegleri: 43 ″, 49 ″, 55 ″
  Ajaýyp açyk görünmek, ýokary ýagtylyk we pes energiýa sarp etmek bilen, “Screenage” -iň köçe penjiresi bilen bölek satuwlaryňyzy artdyryň.Giňişleýin temperatura diapazony, 80 ° C çenli temperaturada işleýär

 • Penjiräniň asylýan ekrany - 540XH-I

  Penjiräniň asylýan ekrany - 540XH-I

  Model: No.540XH-I
  Ölçegleri: 43 ″, 49 ″, 55 ″

  “Super-Slim” iki taraply penjire asylýar, açyk dükanyň penjireleri üçin “Gün şöhlesi” okalýar.Pul we deňi-taýy bolmadyk tehniki goldaw üçin ajaýyp baha.Islendik programmada ulanmak üçin niýetlenen we 80 ° çenli aşa gyzgynlykda işläp bilýän senagat standart LCD aýna.

 • Penjire garşy iki taraplaýyn kiosk - No.531XH-I

  Penjire garşy iki taraplaýyn kiosk - No.531XH-I

  Model: No.531XH-I
  Ölçegleri: 43 ″, 49 ″, 55 ″

  Iki taraply ekranly (iki taraplaýyn kiosk) we görnükli görünýän sanly belgili kiosk.Bu ajaýyp önümiň iň esasy aýratynlygy gün şöhlesini okalýan, peýzacape we portret ugrukdyrylyşy, janköýerleriň az dizaýny, android media pleýer we 4K durulyk gatnaşygy we başgalar.Bu goşa gapdal totem, pol stend aýratynlygy bilen üpjün edilýär we dükanyňyz üçin iň täsirli mahabat maksadyny üpjün edýär.

 • Iki taraplaýyn asma displeý - No.530XH

  Iki taraplaýyn asma displeý - No.530XH

  Model: No.530XH
  Ölçegleri: 43 ″, 49 ″, 55 ″, 65 ″

  70 ° çenli temperaturada işleýän senagat standart panellerine we içindäki güýçli alýumin radiatorlaryna esaslanýar.

  Iki taraplaýyn asma displeý: Köçe traffigini potensial müşderilere öwürmek üçin güýçli gural

  Geçip barýanlaryň ünsüni özüne çekmek islendik köçe dükany üçin kyn.Önümleri we hyzmatlary özüne çekiji we özüne çekiji görnüşde görkezmek möhümdir.Köçe gatnawyny potensial müşderilere we ahyrky netijede satuwa öwürmek maksatdyr.