LCD wideo diwary

 • BOE -okary kesgitli wideo diwar çözgüdi

  BOE -okary kesgitli wideo diwar çözgüdi

  46 ”, 49”, 55 ”we 65” -de elýeterlidir we üstünde bezel önümleriniň köpüsini tapyp bilersiňiz, bu iň täsirli şertnama.

  Örän dar bezegli BOE Panel wideo diwary.Islendik görnüşdäki we ululykdaky wideo diwary döretmek üçin köp sanly BOE panelini birikdiriň.Jemi bezegi bary-ýogy 0.8mm we 3,5 mm bolan wideo diwar panellerimiziň kömegi bilen diýen ýaly manysyz wideo diwaryna ýetiň.Bu, mazmunyňyzyň merkezi basgançaga çykmagyna mümkinçilik berýär we ekrany görenler üçin ýatda saklamak üçin wizual tejribe berýär.

  Bezel Ölçegi 46 dýuým 49 dýuým 55 dýuým 65 dýuým
  3,5 mm Elýeterli Elýeterli Elýeterli Elýeterli
  1,7 mm Elýeterli Elýeterli Elýeterli Elýeterli
  0,88 mm Elýeterli Elýeterli Elýeterli Elýeterli
 • LG ýokary kesgitli wideo diwar çözgüdi

  LG ýokary kesgitli wideo diwar çözgüdi

  LG paneli wideo diwaryköp konfigurasiýany goldaýar.Bu displeýleri döretmek üçin ulanyp bolýarwideo diwarlaryislendik konfigurasiýa, mysal üçin, 2 × 2, 3 × 3, 1 × 4, 5 × 3 we ş.m.Wideo diwaryň aşa dar bezegi, awtomatiki plitka funksiýasy, 178 ° Super giň görmek burçy, Toplumlaýyn temperatura gözegçiligi we IPS panel tehnologiýasy bar.

  Bezel Ölçegi 49 dýuým 55 dýuým
  3,5 mm Elýeterli Elýeterli
  1.8 mm Elýeterli Elýeterli
  0,8 mm Elýeterli Elýeterli
 • Samsung ýokary kesgitli wideo diwar çözgüdi

  Samsung ýokary kesgitli wideo diwar çözgüdi

  Samsung Panels önümiň hili bilen meşhurdyr.Iň oňat wideo diwaryny üpjün etmek üçin Samsung wideo diwary 55 panelini ulanýarys görkezmek.Awtomatiki plitka funksiýasy we Samsung IPS panelleri bilen üznüksiz HD wideo diwary görkezilýär.Bu diwarlar transport wagty ýaly möhüm maglumatlary berýärmi ýa-da satyjylara täze önümleri ajaýyp görnüşde görkezmäge mümkinçilik berýärmi, wideo diwarlary iň soňky maglumat bermek üçin güýçli çözgütdir.

  Bezel Ölçegi 46 dýuým 55 dýuým
  3,5 mm Elýeterli Elýeterli
  1.8 mm Elýeterli Elýeterli