Iki taraplaýyn asma displeý - No.530XH

Model: No.530XH
Ölçegleri: 43 ″, 49 ″, 55 ″, 65 ″

70 ° çenli temperaturada işleýän senagat standart panellerine we içindäki güýçli alýumin radiatorlaryna esaslanýar.

Iki taraplaýyn asma displeý: Köçe traffigini potensial müşderilere öwürmek üçin güýçli gural

Geçip barýanlaryň ünsüni özüne çekmek islendik köçe dükany üçin kyn.Önümleri we hyzmatlary özüne çekiji we özüne çekiji görnüşde görkezmek möhümdir.Köçe gatnawyny potensial müşderilere we ahyrky netijede satuwa öwürmek maksatdyr.


Önümiň jikme-jigi

Aýratynlyklary

Görnüş

PDF görnüşinde göçürip alyň

Haryt bellikleri

Penjire garşy iki taraplaýyn asma displeý : 530XH-02 (2)

3000 cd / m2 Brokary ýagtylyk

Örän ýokary ýagtylyk bilen hemmeleriň gözüni alyň!

Ekrany ajaýyp ýagtylygy bilen märekäniň arasynda tapawutlanar.Habar göni gün şöhlesinde-de görüner.Potensial müşderi bu enjam bilen sypdyrmaz.

1-3

Senagat standart LCD aýna

Senagat LCD aýnasy bilen 80 ° C ýokary temperatura garşy duruň!

Howa näçe yssy bolsa-da, ekrana yssy zeper ýetmez.Ekrany islendik şertde elmydama düşnükli we açyk görüner.Islendik programmada ulanmak üçin niýetlenen we bu ekran 24/7 işledip biler.

Penjire garşy iki taraplaýyn asma displeý : 530XH-02 (4)

Awto ýagtylygy dolandyrmak

Brightagtylygy daş-töwerekdäki ýagtylyk derejesine görä sazlaň!

Brightagtylygy el bilen düzetmek zerur däl.Bu enjam awtomatiki ýagtylyk dolandyryşy bilen energiýa we pul tygşytlap biler.

Penjire garşy iki taraplaýyn asma displeý : 530XH-02 (6)

Çeýe ýerleşdirmek we görkezmek opsiýalary

Çäklendirilen giňişlikden giňişlik netijeliligi dizaýny bilen peýdalanyň!

Iki taraplaýyn dizaýny bilen enjamyň her tarapynda dürli mazmun görkezilip bilner.Asylýan ýaýyň uzynlygy zerurlyklara görä sazlanyp bilner.Bu enjam islendik ýere, meselem, diwara, potolokda ýa-da polýusda ýerleşdirilip bilner.

Penjire garşy iki taraplaýyn asma displeý : 530XH-02 (5)

Sessiz dizaýn

Sesi az dizaýny bilen asuda we amatly gurşawy üpjün ediň!

Bu enjam bilen müşderilere ýa-da goňşulara hiç hili bidüzgünçilik ýok.Bu enjam, hemmeler üçin asuda we ýakymly atmosferany kepillendirýän ses az dizaýna eýe.

Penjire garşy iki taraplaýyn asma displeý : 530XH-02 (1)

Iki taraplaýyn ekran dizaýny

Iki taraplaýyn asma displeý!

Bir tarapy 3000nits, beýleki tarapy 700nits.

Penjire garşy iki taraplaýyn asma displeý : 530XH-02 (2)

3000 cd / m2 Brokary ýagtylyk

Örän ýokary ýagtylyk bilen hemmeleriň gözüni alyň!

Ekrany ajaýyp ýagtylygy bilen märekäniň arasynda tapawutlanar.Habar göni gün şöhlesinde-de görüner.Potensial müşderi bu enjam bilen sypdyrmaz.

Penjire garşy iki taraplaýyn asma displeý : 530XH-02 (3)

Senagat standart LCD aýna

Senagat LCD aýnasy bilen 70 ° C ýokary temperatura garşy duruň!

Howa näçe yssy bolsa-da, ekrana yssy zeper ýetmez.Ekrany islendik şertde elmydama düşnükli we açyk görüner.Islendik programmada ulanmak üçin niýetlenen we bu ekran 24/7 işledip biler.

Penjire garşy iki taraplaýyn asma displeý : 530XH-02 (4)

Awto ýagtylygy dolandyrmak

Brightagtylygy daş-töwerekdäki ýagtylyk derejesine görä sazlaň!

Brightagtylygy el bilen düzetmek zerur däl.Bu enjam awtomatiki ýagtylyk dolandyryşy bilen energiýa we pul tygşytlap biler.

Penjire garşy iki taraplaýyn asma displeý : 530XH-02 (6)

Çeýe ýerleşdirmek we görkezmek opsiýalary

Çäklendirilen giňişlikden giňişlik netijeliligi dizaýny bilen peýdalanyň!

Iki taraplaýyn dizaýny bilen enjamyň her tarapynda dürli mazmun görkezilip bilner.Asylýan ýaýyň uzynlygy zerurlyklara görä sazlanyp bilner.Bu enjam islendik ýere, meselem, diwara, potolokda ýa-da polýusda ýerleşdirilip bilner.

Penjire garşy iki taraplaýyn asma displeý : 530XH-02 (5)

Sessiz dizaýn

Sesi az dizaýny bilen asuda we amatly gurşawy üpjün ediň!

Bu enjam bilen müşderilere ýa-da goňşulara hiç hili bidüzgünçilik ýok.Bu enjam, hemmeler üçin asuda we ýakymly atmosferany kepillendirýän ses az dizaýna eýe.

Penjire garşy iki taraplaýyn asma displeý : 530XH-02 (1)

Iki taraplaýyn ekran dizaýny

Iki taraplaýyn asma displeý!

Bir tarapy 3000nits, beýleki tarapy 700nits.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Model No. 530XH
  Panel A. Ekranyň ululygy (dýuým) 43 ″, 49 ″, 55 ″, 65 ″
  Karar 1920 * 1080 (16: 9)
  Aspekt gatnaşygy 16: 9
  Ightagtylyk (cd / m2) 3000 nit - senagat standarty
  Kontrast gatnaşygy (görnüşi.) 1000: 1
  Burçy görmek (H / V) 178/178
  Reňk 16.7M
  Jogap bermek wagty (G-to-G) 6ms
  Iş wagty 24/7
  Panel B. Ekranyň ululygy (dýuým) 43 ″, 49 ″, 55 ″, 65 ″
  Karar 3840 * 2160 (16: 9)
  Aspekt gatnaşygy 16: 9
  Ightagtylyk (cd / m2) 700 nits - täjirçilik standarty
  Kontrast gatnaşygy (görnüşi.) 1000: 1
  Burçy görmek (H / V) 178/178
  Reňk 16.7M
  Jogap bermek wagty (G-to-G) 6ms
  Iş wagty 24/7
  Ses Gaty sesli 5W, 8Ω (2 toplum)
  Kuwwat Görnüşi Içerki
  Elektrik üpjünçiligi AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz
  Uky tertibi 0,5W-dan az
  Öçürmek tertibi 0,5W-dan az
  Mehaniki aýratynlyklary Gorag aýnasy Hawa
  Duruş görnüşi Asmak
  Daşky gurşaw Işleýiş temperaturasy -10 ° C ~ 60 ° C.
  Saklaýyş temperaturasy -20 ° C ~ 55 ° CC
  Işleýän çyglylyk 10 ~ 80%
  Saklamak çyglylygy 5% ~ 95%
  OS / Android Media pleýer Prosessor T972 dört ýadroly A55, esasy ýygylygy 1,9 GGs
  RAM 2GB (1G / 4G goşmaça
  Fleşka 16GB (16/32/64GB goşmaça)
  USB Bir USB OTG port A, bir USB2.0A port we iki USB rozetka
  LAN Bir, 10M / 100M uýgunlaşdyrylan Ethernet
  Daşarky ýat 8 Gb SD kart (64G çenli)
  Multimedia Wideo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Ses (MP3, WMA), Surat (JPG, GIF, BMP, PNG)
  Mediýa çözgüdi 3840 * 2160
  Wi-Fi Gurlan WIFI (2.4G ýeke ýygylyk), BT4.2
  Operasiýa ulgamy Android 9.0
  Şahadatnama Howpsuzlyk CE
  Garnituralar Goşulýar Programma üpjünçiligi, Uzakdan dolandyryş, açar, tok kabeli, SD kartoçka, diwara berkidiji ýaý
  Hil kepilligi 1 ýyl 2-3 ýyl (islege bagly)
  Gaplamanyň görnüşi Karton guty / bal ary gutusy + agaç gap

  Adaty konfigurasiýamyzdan başga, siziň saýlamagyňyz üçin aşakdaky saýlawlaram bar.Şeýle hem, belli bir talaplaryňyz bar bolsa hoşal bolardy.

  Adaty önümlerimiz siziň islegleriňizi kanagatlandyryp bilmese, aşakdaky çözgütleri saýlaň:
  Monitor
  Çözgüt
  Çözgüt 1
  Çipset NT68676 (UFG)
  OS dili Hytaý, Iňlis, Fransuz, Nemes, Italýan, Ispan we ş.m.
  Karar gatnaşygy 2084 * 1152
  Täzelenme nyrhy 60Hz (Maks)
  Wideo Giriş HDMI1.4 * 1 DVI * 1 PC-RGB * 1
  Çözgüt 2
  Çipset MST9U13Q1
  OS dili Hytaý, Iňlis, Fransuz, Nemes, Italýan, Ispan we ş.m.
  Karar gatnaşygy 3840 * 2160
  Täzelenme nyrhy 60Hz (Maks)
  Wideo Giriş HDMI1.4 * 1 HDMI2.0 * 1 DP1.2 * 1
  Android
  Çözgüt
  Çözgüt
  Prosessor T972 dört ýadroly A55, esasy ýygylygy 1,9 GGs
  RAM 2GB (1G / 4G Goşmaça)
  Mediýa çözgüdi Iň ýokary goldaw 3840 * 2160
  LAN Bir, 10M / 100M uýgunlaşdyrylan Ethernet
  Gurlan ýat 16GB (16/32/64GB goşmaça)
  Multimedia Wideo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Ses (MP3, WMA), Surat (JPG, GIF, BMP, PNG)
  Operasiýa ulgamy Android 9.0
  • 530XH
   530XH
   530XH
   530XH
  • 43 “530XH
   43 “530XH
   43 “530XH
   43 “530XH
  • 49 “530XH
   49 “530XH
   49 “530XH
   49 “530XH
  • 55 “530XH
   55 “530XH
   55 “530XH
   55 “530XH
  • 65 “530XH
   65 “530XH
   65 “530XH
   65 “530XH
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň