Interaktiw sanly kiosk - 5222D

Model: 5222D
Ölçegleri: 49 ″, 55 ″, 65 ″, 75 ″
Interaktiw sanly kiosk, ulanylyşy aňsat interfeýs arkaly köpçülige sanly mazmuny we maglumatlary çekmegi üpjün edýän özbaşdak hyzmat çözgütleri.Bu sanly belgili kioskda iki taraplaýyn ekran, iki tarapda goşa taraply ekran bar.Iki ekran re modeimi interaktiw kioskyň iki gapdalynda mazmunyňyzy has köp görkezmegi unutmaň.


Önümiň jikme-jigi

Aýratynlyklary

Görnüş

PDF görnüşinde göçürip alyň

Haryt bellikleri

Penjire garşy iki taraplaýyn asma displeý : 530XH-02 (2)

Iki taraplaýyn ekran

Iki taraplaýyn displeý bilen ýasalan kiosk!

Iki tarapdaky goşa taraply ekran geçip barýanlaryň nirä gelse-de gymmatly AD-yňyzy asla sypdyrmajakdygyna göz ýetirer.

Penjire garşy iki taraplaýyn asma displeý : 530XH-02 (3)

Senagat standart LCD aýna

Senagat LCD aýnasy bilen 70 ° C ýokary temperatura garşy duruň!

Senagat standart LCD aýnanyň ulanylmagy, sanly belgimiziň şekiliň hiline zeper ýetmek ýa-da ýaramazlaşmak howpy bolmazdan, ýylylyga täsir edip biljekdigini üpjün edýär.Iň kyn şertlerde-de, sanly belgimiziň ekrany mazmuny okamagyň aňsat we göz bilen özüne çekiji bolmagyny üpjün edip, açyk we ýagty galar.

Penjire garşy iki taraplaýyn asma displeý : 530XH-02 (4)

Awto ýagtylygy dolandyrmak

Brightagtylygy daş-töwerekdäki ýagtylyk derejesine görä sazlaň!

Awto-ýagtylygy dolandyrmagyň ulanylmagy, displeýiň ýagtylygyny yşyklandyryş ýagdaýy üçin iň amatly derejä sazlamak arkaly energiýa we pul tygşytlamaga kömek edýär.Az ýagtylyk şertlerinde ekranyň ýagtylygy awtomatiki usulda peseler, energiýany tygşytlamaga we iş çykdajylaryny azaltmaga kömek eder.Munuň tersine, ýagty şertlerde ekranyň ýagtylygy ýokarlanar we energiýa sarp etmezden mazmunyň aýdyň we görünmegini üpjün eder.

Penjire garşy iki taraplaýyn asma displeý : 530XH-02 (6)

Çeýe ýerleşdirmek we görkezmek opsiýalary

Spaceer tygşytlylygy dizaýny bilen çäkli ýerden peýdalanyň!

Asma ýaýyň uzynlygy, diwar, potolok ýa-da polýus bolsun, gurnama ýeriniň zerurlyklaryna görä sazlanyp bilner.Bu, sanly belginiň gereksiz ýer almazdan islendik gurşawda ýerleşdirilmegini üpjün edýär we bu çäkli ýerler üçin amatly çözgüt bolýar.

Penjire garşy iki taraplaýyn asma displeý : 530XH-02 (5)

Sessiz dizaýn

Sesi az dizaýny bilen asuda we amatly gurşawy üpjün ediň!

Müşderiler ýa-da goňşular üçin asuda we amatly gurşawy üpjün edýän sessiz dizaýn bar.Enjamdan sesiň ýoklugy, ses derejesini iň az derejede saklamaly ýerler üçin amatly asuda we ýakymly atmosferany kepillendirýär.

Penjire garşy iki taraplaýyn asma displeý : 530XH-02 (1)

Iki taraplaýyn ekran dizaýny

Iki taraplaýyn asma displeý!

Onda 3000nit ýagtylyk derejesi bar, açyk ýerler ýa-da açyk yşyklandyrylan ýapyk ýerler ýaly ýokary gurşawly ýagtylyk şertlerinde ulanmak üçin amatly bolýar.Beýleki tarapynda daşky gurşaw ýagtylygy pes bolan ýapyk ýerler üçin amatly 700nits ýagtylyk derejesi bar.

Penjire garşy iki taraplaýyn asma displeý : 530XH-02 (2)

3000 cd / m2 Brokary ýagtylyk

Iki taraplaýyn displeý bilen ýasalan kiosk!

Iki tarapdaky goşa taraply ekran geçip barýanlaryň nirä gelse-de gymmatly AD-yňyzy asla sypdyrmajakdygyna göz ýetirer.

Penjire garşy iki taraplaýyn asma displeý : 530XH-02 (3)

Senagat standart LCD aýna

Senagat LCD aýnasy bilen 70 ° C ýokary temperatura garşy duruň!

Senagat standart LCD aýnanyň ulanylmagy, sanly belgimiziň şekiliň hiline zeper ýetmek ýa-da ýaramazlaşmak howpy bolmazdan, ýylylyga täsir edip biljekdigini üpjün edýär.Iň kyn şertlerde-de, sanly belgimiziň ekrany mazmuny okamagyň aňsat we göz bilen özüne çekiji bolmagyny üpjün edip, açyk we ýagty galar.

Penjire garşy iki taraplaýyn asma displeý : 530XH-02 (4)

Awto ýagtylygy dolandyrmak

Brightagtylygy daş-töwerekdäki ýagtylyk derejesine görä sazlaň!

Awto-ýagtylygy dolandyrmagyň ulanylmagy, displeýiň ýagtylygyny yşyklandyryş ýagdaýy üçin iň amatly derejä sazlamak arkaly energiýa we pul tygşytlamaga kömek edýär.Az ýagtylyk şertlerinde ekranyň ýagtylygy awtomatiki usulda peseler, energiýany tygşytlamaga we iş çykdajylaryny azaltmaga kömek eder.Munuň tersine, ýagty şertlerde ekranyň ýagtylygy ýokarlanar we energiýa sarp etmezden mazmunyň aýdyň we görünmegini üpjün eder.

Penjire garşy iki taraplaýyn asma displeý : 530XH-02 (6)

Çeýe ýerleşdirmek we görkezmek opsiýalary

Spaceer tygşytlylygy dizaýny bilen çäkli ýerden peýdalanyň!

Asma ýaýyň uzynlygy, diwar, potolok ýa-da polýus bolsun, gurnama ýeriniň zerurlyklaryna görä sazlanyp bilner.Bu, sanly belginiň gereksiz ýer almazdan islendik gurşawda ýerleşdirilmegini üpjün edýär we bu çäkli ýerler üçin amatly çözgüt bolýar.

Penjire garşy iki taraplaýyn asma displeý : 530XH-02 (5)

Sessiz dizaýn

Sesi az dizaýny bilen asuda we amatly gurşawy üpjün ediň!

Müşderiler ýa-da goňşular üçin asuda we amatly gurşawy üpjün edýän sessiz dizaýn bar.Enjamdan sesiň ýoklugy, ses derejesini iň az derejede saklamaly ýerler üçin amatly asuda we ýakymly atmosferany kepillendirýär.

Penjire garşy iki taraplaýyn asma displeý : 530XH-02 (1)

Iki taraplaýyn ekran dizaýny

Iki taraplaýyn asma displeý!

Onda 3000nit ýagtylyk derejesi bar, açyk ýerler ýa-da açyk yşyklandyrylan ýapyk ýerler ýaly ýokary gurşawly ýagtylyk şertlerinde ulanmak üçin amatly bolýar.Beýleki tarapynda daşky gurşaw ýagtylygy pes bolan ýapyk ýerler üçin amatly 700nits ýagtylyk derejesi bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Model No. 522D
  Panel Ekranyň ululygy (dýuým) 49 ″ 55 ″ 65 ″ 75 ″
  Yzky görnüş E-LED E-LED E-LED E-LED
  Karar 1920 × 1080 (16: 9) 1920 × 1080 (16: 9) 1920 × 1080 (16: 9) 1920 × 1080 (16: 9)
  Işjeň görkeziş meýdany (mm) 1070 (H) x 601 (V) 1209.6 (H) x 680.4 (V) 1428.4 (H) x 803.5 (V) 1650.2 (H) x 928.2 (V)
  Aspekt gatnaşygy 16:09
  Ightagtylyk (cd / m2) 300nit 350nit 400nit 450nit
  Kontrast gatnaşygy (görnüşi.) 2000: 1 3000: 1 3000: 1 4000: 1
  Burçy görmek (H / V) 178/178 178/178 178/178 178/178
  Reňk 16.7M 16.7M 16.7M 16.7M
  Jogap bermek wagty (G-to-G) 6ms 6ms 8ms 8ms
  Iş wagty 24/7
  Ses Gaty sesli 5W, 8Ω (2 toplum)
  Kuwwat Görnüşi Içerki
  Elektrik üpjünçiligi AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz
  Kuwwat sarp etmek Maks [W / sag] 150 180 210 250
  Uky tertibi 0,5W-dan az 0,5W-dan az 0,5W-dan az 0,5W-dan az
  Öçürmek tertibi 0,5W-dan az 0,5W-dan az 0,5W-dan az 0,5W-dan az
  Mehaniki spes Gorag aýnasy Hawa Hawa Hawa Hawa
  Dag görnüşi Gatyň durmagy Gatyň durmagy Gatyň durmagy Gatyň durmagy
  Daşky gurşaw Işleýiş temperaturasy 0 ° C ~ 45 ° C. 0 ° C ~ 45 ° C. 0 ° C ~ 45 ° C. 0 ° C ~ 45 ° C.
  Saklaýyş temperaturasy -10 ° C ~ 55 ° CC -10 ° C ~ 55 ° CC -10 ° C ~ 55 ° CC -10 ° C ~ 55 ° CC
  Işleýän çyglylyk 10 ~ 80% 10 ~ 80% 10 ~ 80% 10 ~ 80%
  Saklamak çyglylygy 5% ~ 95% 5% ~ 95% 5% ~ 95% 5% ~ 95%
  OS Android Media pleýer Prosessor T972 dört ýadroly A55, esasy ýygylygy 1,9 GGs
  RAM 2GB (1G / 4G goşmaça
  Fleşka 16GB (16/32/64GB goşmaça)
  USB Bir USB OTG port A, bir USB2.0A port we iki USB rozetka
  LAN Bir, 10M / 100M uýgunlaşdyrylan Ethernet
  Daşarky ýat 8 Gb SD kart (64G çenli)
  Multimedia Wideo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Ses (MP3, WMA), Surat (JPG, GIF, BMP, PNG)
  Mediýa çözgüdi 1980 * 1080
  Wi-Fi Gurlan WIFI (2.4G ýeke ýygylyk), BT4.2
  Operasiýa ulgamy Android 9.0
  Şahadatnama Howpsuzlyk CE ROHS
  Garnituralar Meýletin Wayol gözlemek, kategoriýa we beýleki interaktiw programmalar.
  Goşulýar Programma üpjünçiligi, Uzakdan dolandyryş, açar, tok kabeli, SD kart
  Hil kepilligi 1 ýyl (2-3 ýyl islege bagly)
  Gaplamanyň görnüşi Karton guty / bal ary gutusy + agaç gap

  Adaty konfigurasiýamyzdan başga, siziň saýlamagyňyz üçin aşakdaky saýlawlaram bar.Şeýle hem, belli bir talaplaryňyz bar bolsa hoşal bolardy.

  Adaty önümlerimiz siziň islegleriňizi kanagatlandyryp bilmese, aşakdaky çözgütleri saýlaň:
  Monitor
  Çözgüt
  Çözgüt 1
  Çipset NT68676 (UFG)
  OS dili Hytaý, Iňlis, Fransuz, Nemes, Italýan, Ispan we ş.m.
  Karar gatnaşygy 2084 * 1152
  Täzelenme nyrhy 60Hz (Maks)
  Wideo Giriş HDMI1.4 * 1 DVI * 1 PC-RGB * 1
  Çözgüt 2
  Çipset MST9U13Q1
  OS dili Hytaý, Iňlis, Fransuz, Nemes, Italýan, Ispan we ş.m.
  Karar gatnaşygy 3840 * 2160
  Täzelenme nyrhy 60Hz (Maks)
  Wideo Giriş HDMI1.4 * 1 HDMI2.0 * 1 DP1.2 * 1
  Android
  Çözgüt
  Çözgüt
  Prosessor T972 dört ýadroly A55, esasy ýygylygy 1,9 GGs
  RAM 2GB (1G / 4G Goşmaça)
  Mediýa çözgüdi Iň ýokary goldaw 3840 * 2160
  LAN Bir, 10M / 100M uýgunlaşdyrylan Ethernet
  Gurlan ýat 16GB (16/32/64GB goşmaça)
  Multimedia Wideo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Ses (MP3, WMA), Surat (JPG, GIF, BMP, PNG)
  Operasiýa ulgamy Android 9.0
  • 5222D
   5222D
   5222D
   5222D
  • 5222D 49 dýuým
   5222D 49 dýuým
   5222D 49 dýuým
   5222D 49 dýuým
  • 5222D 55 dýuým
   5222D 55 dýuým
   5222D 55 dýuým
   5222D 55 dýuým
  • 5222D 75 dýuým
   5222D 75 dýuým
   5222D 75 dýuým
   5222D 75 dýuým
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň