Brokary ýagtylyk açyk çarçuwaly displeý - 551

Model: No.551
Ölçegleri: 55 ″, 65 ″, 75 ″
Açyk çarçuwa, esasan ýalaňaç metal örtükde ýaşaýan we adatça bezeg ýok displeý enjamydyr.Munuň ýerine, adatça gurnamak üçin daşarky metal flanes bilen gelýär.Açyk çarçuwaly monitorlar köp täjirçilik we önümçilik goşundylary üçin gowy işleýär.Açyk çarçuwaly monitorlar çeýeligi hödürleýär, sebäbi dürli programmalar üçin aňsatlyk bilen düzülip bilner.Önüm dizaýnyna aňsatlyk bilen birleşdirilip bilner, diňe talaplaryňyza görä bezel goşmaly.Mahabat üçin sanly belgi, maglumat görkezişleri, kiosklary tapmagyň usuly we başga-da köp önümi hödürleýäris.Açyk sanly belgi, mejlis otaglary ak tagtalara we QSR üçin Sanly menýu tagtasyna çözgütler hödürleýäris.


Önümiň jikme-jigi

Aýratynlyklary

Görnüş

PDF görnüşinde göçürip alyň

Haryt bellikleri

Brokary ýagtylyk açyk çarçuwaly displeý - (ok (1)

Howanyň ýokary ýagtylygy subut edýär

Ajaýyp görünýän ýokary ýagtylyk!

Göni gün şöhlesinde aşa aýdyňlyk we açyk howada sanly bellik üçin döredilen ähli howa subutnamasy.

Brokary ýagtylyk açyk çarçuwaly displeý - (ok (2)

Operatingokary iş temperaturasy

Senagat standart LCD displeýi!

Senagat standart LCD displeýi bilen açyk ramkamyz daşky gurşaw temperaturasynyň 50 ° çenli işleýär.

Brokary ýagtylyk açyk çarçuwaly displeý - (ok (3)

Sessiz dizaýn

Operasiýa sesini doly ýükde 25dB-den pes edýär!

Sessiz dizaýn, göz öňüne getirip bilmeýän tomaşaçylary özüne çekýän asuda atmosferany üpjün edýär.

Brokary ýagtylyk açyk çarçuwaly displeý - (ok (4)

Çarçuwanyň dizaýnyny açyň

Super inçe beden dizaýny!

Bu sanly belgili displeý, beýleki displeýlere garanyňda iň inçe dizaýny aldy.

Brokary ýagtylyk açyk çarçuwaly displeý - (ok (5)

Akylly ýagtylyga gözegçilik

Ightagtylyk, Ambient Light Sensor arkaly awtomatik sazlanar!

Daşky gurşaw ýagtylyk datçigi, ýagtylyk derejesini gurşap alýan displeýlere esaslanyp ekranyň ýagtylygyny sazlar.

Brokary ýagtylyk açyk çarçuwaly displeý - (ok (6)

Konformal örtük

Weatherhli howadan ýokary gorag!

Her esasy zynjyrdaky adaty örtük, tozandan, demir poroşokdan we ş.m. goramak arkaly ýok edilýär.

Brokary ýagtylyk açyk çarçuwaly displeý - (ok (1)

Howanyň ýokary ýagtylygy subut edýär

Ajaýyp görünýän ýokary ýagtylyk!

Göni gün şöhlesinde aşa aýdyňlyk we açyk howada sanly bellik üçin döredilen ähli howa subutnamasy.

Brokary ýagtylyk açyk çarçuwaly displeý - (ok (2)

Operatingokary iş temperaturasy

Senagat standart LCD displeýi!

Senagat standart LCD displeýi bilen açyk ramkamyz daşky gurşaw temperaturasynyň 50 ° çenli işleýär.

Brokary ýagtylyk açyk çarçuwaly displeý - (ok (3)

Sessiz dizaýn

Operasiýa sesini doly ýükde 25dB-den pes edýär!

Sessiz dizaýn, göz öňüne getirip bilmeýän tomaşaçylary özüne çekýän asuda atmosferany üpjün edýär.

Brokary ýagtylyk açyk çarçuwaly displeý - (ok (4)

Çarçuwanyň dizaýnyny açyň

Super inçe beden dizaýny!

Bu sanly belgili displeý, beýleki displeýlere garanyňda iň inçe dizaýny aldy.

Brokary ýagtylyk açyk çarçuwaly displeý - (ok (5)

Akylly ýagtylyga gözegçilik

Ightagtylyk, Ambient Light Sensor arkaly awtomatik sazlanar!

Daşky gurşaw ýagtylyk datçigi, ýagtylyk derejesini gurşap alýan displeýlere esaslanyp ekranyň ýagtylygyny sazlar.

Brokary ýagtylyk açyk çarçuwaly displeý - (ok (6)

Konformal örtük

Weatherhli howadan ýokary gorag!

Her esasy zynjyrdaky adaty örtük, tozandan, demir poroşokdan we ş.m. goramak arkaly ýok edilýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Model No. 551
  Panel Ekranyň ululygy (dýuým) 55 ″ 65 ″ 75 ″
  Karar 1920 * 1080 (16: 9)
  Işjeň görkeziş meýdany (mm) 1209,6 x 680.4 1428.5 x 803.5 1650.3 x 928
  Aspekt gatnaşygy 16:09 16:09 16:09
  Ightagtylyk (cd / m2) 4000nit
  Kontrast gatnaşygy (görnüşi.) 1000: 01
  Burçy görmek (H / V) 178/178 178/178 178/178
  Reňk 16.7M 16.7M 16.7M
  Jogap bermek wagty (G-to-G) 6ms 6ms 6ms
  Iş wagty 24/7 24/7 24/7
  Ses Gaty sesli 5W, 8Ω (2 toplum)
  Görnüşi Içerki
  Kuwwat Elektrik üpjünçiligi AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz
  Maks [W / sag] 180 210 240
  Uky tertibi 0,5W-dan az 0,5W-dan az 0,5W-dan az
  Öçürmek tertibi 0,5W-dan az 0,5W-dan az 0,5W-dan az
  Mehaniki aýratynlyklary Gorag aýnasy Hawa
  Duruş görnüşi Gata durmak
  Daşky gurşaw Ekranyň iş temperaturasy -10 ° C ~ 80 ° C.
  Işleýiş gurşawynyň temperaturasy -10 ° C ~ 50 ° C.
  Işleýän çyglylyk 10 ~ 80% 10 ~ 80% 10 ~ 80%
  Saklamak çyglylygy 5% ~ 95% 5% ~ 95% 5% ~ 95%
  OS Çözgütlere gözegçilik Çipset NT68676 (UFG)
  OS dili Hytaý, Iňlis, Fransuz, Nemes, Italýan, Ispan we ş.m.
  Karar gatnaşygy 1980 * 1080
  Bahany täzeläň 60Hz (Maks)
  Wideo Giriş HDMI1.4 * 1 DVI * 1 PC-RGB * 1
  Şahadatnama Howpsuzlyk CE
  Garnituralar Goşulýar Programma üpjünçiligi, Uzakdan dolandyryş, açar, tok kabeli, SD kartoçka, diwara berkidiji ýaý
  Hil kepilligi 1 ýyl (2-3 ýyl islege bagly)
  Gaplamanyň görnüşi Karton guty / bal ary gutusy + agaç gap

  Adaty konfigurasiýamyzdan başga, siziň saýlamagyňyz üçin aşakdaky saýlawlaram bar.Şeýle hem, belli bir talaplaryňyz bar bolsa hoşal bolardy.

  Adaty önümlerimiz siziň islegleriňizi kanagatlandyryp bilmese, aşakdaky çözgütleri saýlaň:
  Monitor
  Çözgüt
  Çözgüt 1
  Çipset NT68676 (UFG)
  OS dili Hytaý, Iňlis, Fransuz, Nemes, Italýan, Ispan we ş.m.
  Karar gatnaşygy 2084 * 1152
  Täzelenme nyrhy 60Hz (Maks)
  Wideo Giriş HDMI1.4 * 1 DVI * 1 PC-RGB * 1
  Çözgüt 2
  Çipset MST9U13Q1
  OS dili Hytaý, Iňlis, Fransuz, Nemes, Italýan, Ispan we ş.m.
  Karar gatnaşygy 3840 * 2160
  Täzelenme nyrhy 60Hz (Maks)
  Wideo Giriş HDMI1.4 * 1 HDMI2.0 * 1 DP1.2 * 1
  Android
  Çözgüt
  Çözgüt
  Prosessor T972 dört ýadroly A55, esasy ýygylygy 1,9 GGs
  RAM 2GB (1G / 4G Goşmaça)
  Mediýa çözgüdi Iň ýokary goldaw 3840 * 2160
  LAN Bir, 10M / 100M uýgunlaşdyrylan Ethernet
  Gurlan ýat 16GB (16/32/64GB goşmaça)
  Multimedia Wideo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Ses (MP3, WMA), Surat (JPG, GIF, BMP, PNG)
  Operasiýa ulgamy Android 9.0
  • 551
   551
   551
   551
  • 75inç ýokary ýagtylyk açyk çarçuwa
   75inç ýokary ýagtylyk açyk çarçuwa
   75inç ýokary ýagtylyk açyk çarçuwa
   75inç ýokary ýagtylyk açyk çarçuwa
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň