Açyk howany subut edýän kiosk - .22622

Model: No.622 Howanyň ýagdaýy bilen
Ölçegleri: 43 ″, 49 ″, 55 ″, 65 ″, 75 ″, 86 ″

Ekranda iň oňat açyk çözgütleri taýýarlamakda on ýyldan gowrak tejribe bar.Bu açyk sanly kiosk modeli622 göni gün şöhlesinde we aşa gyzgynlykda ulanylyp bilner we bu islendik howada hem ulanylýar.Açyk kiosklarymyz interaktiw açyk duýgur ekranly kiosk üçin kämilleşdirilip bilner we ýumşak polat, termiki taýdan berk aýna, IP65 reýtingi bilen howa subutnamasy bolan berk daşky gurşawy öz içine alyp biler.


Önümiň jikme-jigi

Aýratynlyklary

Görnüş

PDF görnüşinde göçürip alyň

Haryt bellikleri

Daşky howa subutnamasy kiosk - NOOK (1)

Howany barlamak

Islän ýeriňize goýuň!

Weatherhli howa subutnamalary açyk meýdanda döredildi.

Daşky howa subutnamasy kiosk - NOOK (7)

Brokary ýagtylyk ekrany

Göni gün şöhlesinde super aýdyňlyk!

Ekrany adaty ekrandan 5 esse köp 3000nite çenli alar.

Daşky howa subutnamasy kiosk - NOOK (8)

Bolt götermek

Asylmak aňsat!

Howpsuzlygy göz öňünde tutup, meseläni dowam etdirenimizde, bu meselelerden gaça durmak üçin kioskyň ýokarsyna iki sany güýçli göteriji bolt goýduk.

Daşky howa subutnamasy kiosk - NOOK (9)

Howpsuzlyk gulpy

Üýtgeşik açarlar bilen goşa gulplar!

Jemgyýet howpsuzlygy üçin ýörite we üýtgeşik açarlar bilen goşa gulplar, dogry açary bolmasa adamlaryň açyp bilmejekdigine göz ýetiriň.

Daşky howa subutnamasy kiosk - NOOK (10)

Gaty sesli

10 Watt gatygepleýji!

Iki tarapynda açyk maksatly gatygepleýji üçin iki 8 ohm 10 watt, ýolagçylaryň isleýän zadyňyzy eşidip biljekdigine göz ýetiriň.

Daşky howa subutnamasy kiosk - NOOK (11)

Akylly ýagtylyga gözegçilik

Ightagtylyk, Ambient Light Sensor arkaly awtomatik sazlanar!

Daşky gurşaw ýagtylyk datçigi, ýagtylyk derejesini gurşap alýan displeýlere esaslanyp ekranyň ýagtylygyny sazlar.

Slim Outdoor Digital Totem - Fan-02 bilen 62622

Sowuklama ulgamy

Toplumlaýyn temperatura gözegçilik!

Içerki kondisioner ulgamy ekrany açyk gurşawda hemişe ulanmaga mümkinçilik berýär, Içerki janköýerler paneli we beýleki içerki bölekleri optimal iş temperaturasynda saklaýar we ekranyňyzyň uzak we ygtybarly ömrüni üpjün edýär.

Daşky howa subutnamasy kiosk - NOOK (1)

Howany barlamak

Islän ýeriňize goýuň!

Weatherhli howa subutnamalary açyk meýdanda döredildi.

Daşky howa subutnamasy kiosk - NOOK (7)

Brokary ýagtylyk ekrany

Göni gün şöhlesinde super aýdyňlyk!

Ekrany adaty ekrandan 5 esse köp 3000nite çenli alar.

Daşky howa subutnamasy kiosk - NOOK (8)

Bolt götermek

Asylmak aňsat!

Howpsuzlygy göz öňünde tutup, meseläni dowam etdirenimizde, bu meselelerden gaça durmak üçin kioskyň ýokarsyna iki sany güýçli göteriji bolt goýduk.

Daşky howa subutnamasy kiosk - NOOK (9)

Howpsuzlyk gulpy

Üýtgeşik açarlar bilen goşa gulplar!

Jemgyýet howpsuzlygy üçin ýörite we üýtgeşik açarlar bilen goşa gulplar, dogry açary bolmasa adamlaryň açyp bilmejekdigine göz ýetiriň.

Daşky howa subutnamasy kiosk - NOOK (10)

Gaty sesli

10 Watt gatygepleýji!

Iki tarapynda açyk maksatly gatygepleýji üçin iki 8 ohm 10 watt, ýolagçylaryň isleýän zadyňyzy eşidip biljekdigine göz ýetiriň.

Daşky howa subutnamasy kiosk - NOOK (11)

Akylly ýagtylyga gözegçilik

Ightagtylyk, Ambient Light Sensor arkaly awtomatik sazlanar!

Daşky gurşaw ýagtylyk datçigi, ýagtylyk derejesini gurşap alýan displeýlere esaslanyp ekranyň ýagtylygyny sazlar.

Slim Outdoor Digital Totem - Fan-02 bilen 62622

Sowuklama ulgamy

Toplumlaýyn temperatura gözegçilik!

Içerki kondisioner ulgamy ekrany açyk gurşawda hemişe ulanmaga mümkinçilik berýär, Içerki janköýerler paneli we beýleki içerki bölekleri optimal iş temperaturasynda saklaýar we ekranyňyzyň uzak we ygtybarly ömrüni üpjün edýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Model No. 622
  Panel Ekranyň ululygy (dýuým) 43 ″ 49 ″ 55 ″ 65 ″ 75 ″ 86 ″
  Karar 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160
  Işjeň görkeziş meýdany (mm) 941.2 x529.4 1073.5 x 603.0 1209,6 x 680.4 1428.5 x 803.5 1650.3 x 928.3 1938.2 x 1098.3
  Aspekt gatnaşygy 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09
  Ightagtylyk (cd / m2) 3000nit 3000nit 3000nit 3000nit 3000nit 3000nit
  Kontrast gatnaşygy (görnüşi.) 4000: 1 4000: 1 5000: 1 5000: 1 5000: 1 5000: 1
  Burçy görmek (H / V) 178/178
  Reňk 16.7M
  Jogap bermek wagty (G-to-G) 6ms
  Iş wagty 24/7
  Ses Gaty sesli 5W, 8Ω (2 toplum)
  Kuwwat Görnüşi Içerki
  Elektrik üpjünçiligi AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz
  Kuwwat sarp etmek Maks [W / sag] 100 120 150 260 280 360
  Uky tertibi 0,5W-dan az
  Öçürmek tertibi 0,5W-dan az
  Mehaniki spes Gorag aýnasy Hawa
  Duruş görnüşi Aýak duruň
  Daşky gurşaw Ekranyň iş temperaturasy -10 ° C ~ 80 ° C.
  Işleýiş gurşawynyň temperaturasy -10 ° C ~ 50 ° C.
  Işleýän çyglylyk 10% ~ 80%
  Saklamak çyglylygy 5% ~ 95%
  Sowuklama ulgamy Güýçli Turbofan we kesiş akymynyň fanaty / Howanyň ýagdaýy (islege görä)
  Gipotermiýany goramak Ateryladyjy (alýumin listi ýyladyjy) (islege görä)
  OS Android Media pleýer Prosessor T950x2 Dört ýadroly A55 (1,9 GGs, okta ýadrosy))
  RAM 2G
  Fleşka 16G EMMC
  USB USB2.0 HOST (X2)
  LAN 10M / 100M Ethernet (Diňe tor wersiýasynyň ekrany)
  Daşarky ýat 8G / 16G / 32G / 64G
  Multimedia Wideo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Ses (MP3, WMA), Surat (JPG, GIF, BMP, PNG)
  Mediýa çözgüdi 3840 x 2160
  Wi-Fi 802.11b / g / n Ethernet (Diňe tor wersiýasynyň ekrany)
  Operasiýa ulgamy Android 9.0
  Şahadatnama Howpsuzlyk CE ROHS IP65
  Garnituralar Goşulýar Programma üpjünçiligi, Uzakdan dolandyryş, açar, tok kabeli, SD kartoçka, diwara berkidiji ýaý
  Hil kepilligi 1 ýyl (2-3 ýyl islege bagly)
  Gaplamanyň görnüşi Karton guty / bal ary gutusy + agaç gap

  Adaty konfigurasiýamyzdan başga, siziň saýlamagyňyz üçin aşakdaky saýlawlaram bar.Şeýle hem, belli bir talaplaryňyz bar bolsa hoşal bolardy.

  Adaty önümlerimiz siziň islegleriňizi kanagatlandyryp bilmese, aşakdaky çözgütleri saýlaň:
  Monitor
  Çözgüt
  Çözgüt 1
  Çipset NT68676 (UFG)
  OS dili Hytaý, Iňlis, Fransuz, Nemes, Italýan, Ispan we ş.m.
  Karar gatnaşygy 2084 * 1152
  Täzelenme nyrhy 60Hz (Maks)
  Wideo Giriş HDMI1.4 * 1 DVI * 1 PC-RGB * 1
  Çözgüt 2
  Çipset MST9U13Q1
  OS dili Hytaý, Iňlis, Fransuz, Nemes, Italýan, Ispan we ş.m.
  Karar gatnaşygy 3840 * 2160
  Täzelenme nyrhy 60Hz (Maks)
  Wideo Giriş HDMI1.4 * 1 HDMI2.0 * 1 DP1.2 * 1
  Android
  Çözgüt
  Çözgüt
  Prosessor T972 dört ýadroly A55, esasy ýygylygy 1,9 GGs
  RAM 2GB (1G / 4G Goşmaça)
  Mediýa çözgüdi Iň ýokary goldaw 3840 * 2160
  LAN Bir, 10M / 100M uýgunlaşdyrylan Ethernet
  Gurlan ýat 16GB (16/32/64GB goşmaça)
  Multimedia Wideo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Ses (MP3, WMA), Surat (JPG, GIF, BMP, PNG)
  Operasiýa ulgamy Android 9.0
  • 62622
   62622
   62622
   62622
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň