37 ″ Ultra giň uzaldylan LCD bar ekrany - No.571

Model: No.571
Ölçegleri: 37 ″
Uzaldylan LCD displeý.Uzaldylan LCD panellerimiz köpçüligiň ünsüni çekmek üçin köp innowasion usullary hödürleýär.Bölek satuw dükanlary üçin täzelik.LCD Tekstiň gyrasy doly torly, Birnäçe uzynlyk we ini, Köp ekran re modeimi we ýokary kesgitleme ekrany bilen görkezilýär.Bulaşyk kagyz ýazgylaryny sanly tekjäniň displeýleri bilen çalyşmak tekjeleri arassa we tertipli saklaýar.Dinamiki ultra giň sanly belgili displeý köp taraply bölekleýin çözgütdir.Şeýle hem howa menzillerinde, hassahanalarda, myhmanhanalarda, ulagda we wakalarda köpçülik ýerlerinde ýol görkeziji hökmünde ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Aýratynlyklary

Görnüş

PDF görnüşinde göçürip alyň

Haryt bellikleri

Ultra giň gerimli LCD bar ekrany - (ok (2)

Doly torlaýyn

Bulut esasly CMS!

“Ultra Wide Stretched LCD Bar Display” bulut esasly CMS bilen enjamlaşdyrylandyr, bu uzakdan mazmuny dolandyrmaga mümkinçilik berýär, mazmuny internete girip bolýan islendik ýerden hakyky wagtda täzelemegi we üýtgetmegi aňsatlaşdyrýar.Birnäçe ulanyjy mazmuny döretmek we dolandyrmak boýunça hyzmatdaşlyk edip biler we CMS maglumatlara esaslanýan karar bermek üçin jikme-jik hasabat we analitika berýär.Bu doly torlaýyn çözgüt, birnäçe enjamda mazmunly we täsirli dolandyryşy üpjün edýär.

Ultra Wide Stretched LCD Bar Ekrany - (ok (1)

Birnäçe uzynlyk we ini

Kiçijik rafdan iň ulusyna çenli opsiýalar!

“Ultra Wide Stretched LCD Bar Display” dürli displeý meýdançalaryna we talaplaryna laýyk bolmak üçin kiçi ululykdan dürli ululykdaky dürli görnüşleri hödürleýär.Dürli ululyklar, ýokary displeýiň hilini saklamak bilen, gurnama çeýeligini we görnükliligini ýokarlandyrýar.Ulanyjylar aýratyn tejribe berip, aýratyn zerurlyklary üçin iň amatly ululygy saýlap bilerler.

Ultra giň gerimli LCD bar ekrany - (ok (3)

Birnäçe görkeziş tertibi

Öňkülerden has köp mazmun görkeziň!

“Ultra Wide Stretched LCD Bar Display” ulanyjylara bir ekranda bir wagtyň özünde birnäçe suraty we wideony görkezmäge mümkinçilik berýän bölünen ekran, suratdaky we köp zolakly ekran reesimlerini hödürleýär.Bu aýratynlyk, mahabat, önüm maglumatlary we mahabat mazmuny ýaly has köp mazmuny görkezmek, tomaşaçylary has netijeli çekmek üçin peýdalydyr.Önüm dürli görkeziş reesimleriniň arasynda bökdençsiz geçişleri üpjün edýär, rahat görmek tejribesini üpjün edýär.

Ultra Wide Stretched LCD Bar Ekrany - (ok (4)

Defokary kesgitleme

Mazmunyňyzy doly HD-de görkeziň!

“Ultra Wide Stretched LCD Bar Display” doly HD çözgüdi hödürleýär, mazmuny ýokary kesgitleme bilen görkezýär.Bu aýratynlyk, şekilleriň we wideolaryň düşnükli we aýdyň bolmagyny üpjün edýär, çuňňur tomaşa etmek tejribesini üpjün edýär.Definitionokary kesgitleme ekrany bilen ulanyjylar öz habarlaryny has jikme-jik we aýdyňlyk bilen ýetirip bilerler, diňleýjileri has netijeli çekip bilerler we mazmunyny has güýçli görkezip bilerler.Önüm, dürli enjamlar we media faýllary bilen utgaşyklyk üçin dürli şekil we wideo formatlaryny goldaýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Model No. 571
  Panel Ekranyň ululygy (dýuým) 23.1 ″ 35 ″ 37 ″ 47.1 ″
  Karar 1920 × 158 (12: 1) 2880 × 158 (18: 1) 1920 × 540 (16: 4.5) 3840 × 160 (24: 1)
  Işjeň görkeziş meýdany (mm) 585.6 (H) x48.19 (V) 878.4 (H) x48.19 (V) 899.7 (H) x 253.04 (V) 1196.16 (H) x 49.84 (V)
  Aspekt gatnaşygy 12:01 18:01 16: 4.5 24:01
  Ightagtylyk (cd / m2) 400nit
  Kontrast gatnaşygy (görnüşi.) 1000: 1
  Burçy görmek (H / V) 178/178 178/178 178/178 178/178
  Reňk 16.7M 16.7M 16.7M 16.7M
  Jogap bermek wagty (G-to-G) 6ms 6ms 6ms 6ms
  Iş wagty 24/7 24/7 24/7 24/7
  Kuwwat Görnüşi Içerki Içerki Içerki Içerki
  Elektrik üpjünçiligi AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz
  Kuwwat sarp etmek Maks [W / sag] 20W 20W 25W 30W
  Uky tertibi 0,5W-dan az 0,5W-dan az 0,5W-dan az 0,5W-dan az
  Öçürmek tertibi 0,5W-dan az 0,5W-dan az 0,5W-dan az 0,5W-dan az
  Mehaniki spes Gorag aýnasy Hawa Hawa Hawa Hawa
  Duruş görnüşi Çeňňek
  Daşky gurşaw Işleýiş temperaturasy -10 ° C ~ 30 ° C.
  Saklaýyş temperaturasy -20 ° C ~ 55 ° C.
  Işleýän çyglylyk 10 ~ 80%
  Saklamak çyglylygy 5% ~ 95%
  OS Android Media pleýer Prosessor T972 (dört ýadroly, 19 GGs)
  RAM 2G
  Oryat 8G EMMC
  USB Mikro USB * 1, OTG * 1
  LAN 10M / 100M Ethernet (Diňe tor wersiýasynyň ekrany)
  Daşarky ýat 8 Gb SD kart (64G çenli)
  Multimedia Wideo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Ses (MP3, WMA), Surat (JPG, GIF, BMP, PNG)
  Mediýa çözgüdi 1920 × 158 2880 × 158 1920 × 540 3840 × 160
  Wi-Fi 802.11b / g / n Ethernet (Diňe tor wersiýasynyň ekrany)
  Operasiýa ulgamy Android 8.1
  Şahadatnama Howpsuzlyk CE
  Garnituralar Goşuň Programma üpjünçiligi, Uzakdan dolandyryş, açar, tok kabeli, SD kart
  Hil kepilligi 1 ýyl (islege görä 2-3 ýyl)
  Gaplamanyň görnüşi Karton guty / bal ary gutusy + agaç gap

  Adaty konfigurasiýamyzdan başga, siziň saýlamagyňyz üçin aşakdaky saýlawlaram bar.Şeýle hem, belli bir talaplaryňyz bar bolsa hoşal bolardy.

  Adaty önümlerimiz siziň islegleriňizi kanagatlandyryp bilmese, aşakdaky çözgütleri saýlaň:
  Monitor
  Çözgüt
  Çözgüt 1
  Çipset NT68676 (UFG)
  OS dili Hytaý, Iňlis, Fransuz, Nemes, Italýan, Ispan we ş.m.
  Karar gatnaşygy 2084 * 1152
  Täzelenme nyrhy 60Hz (Maks)
  Wideo Giriş HDMI1.4 * 1 DVI * 1 PC-RGB * 1
  Çözgüt 2
  Çipset MST9U13Q1
  OS dili Hytaý, Iňlis, Fransuz, Nemes, Italýan, Ispan we ş.m.
  Karar gatnaşygy 3840 * 2160
  Täzelenme nyrhy 60Hz (Maks)
  Wideo Giriş HDMI1.4 * 1 HDMI2.0 * 1 DP1.2 * 1
  Android
  Çözgüt
  Çözgüt
  Prosessor T972 dört ýadroly A55, esasy ýygylygy 1,9 GGs
  RAM 2GB (1G / 4G Goşmaça)
  Mediýa çözgüdi Iň ýokary goldaw 3840 * 2160
  LAN Bir, 10M / 100M uýgunlaşdyrylan Ethernet
  Gurlan ýat 16GB (16/32/64GB goşmaça)
  Multimedia Wideo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Ses (MP3, WMA), Surat (JPG, GIF, BMP, PNG)
  Operasiýa ulgamy Android 9.0
  • 571
   571
   571
   571
  • 571 46,6 dýuým bar lcd ekrany SIZE
   571 46,6 dýuým bar lcd ekrany SIZE
   571 46,6 dýuým bar lcd ekrany SIZE
   571 46,6 dýuým bar lcd ekrany SIZE
  • 571A 23.1inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571A 23.1inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571A 23.1inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571A 23.1inch Bar lcd SIZE görkezýär
  • 571A 35inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571A 35inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571A 35inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571A 35inch Bar lcd SIZE görkezýär
  • 571A 37inch Bar lcd ekrany SIZE
   571A 37inch Bar lcd ekrany SIZE
   571A 37inch Bar lcd ekrany SIZE
   571A 37inch Bar lcd ekrany SIZE
  • 571A 47.1inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571A 47.1inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571A 47.1inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571A 47.1inch Bar lcd SIZE görkezýär
  • 571A 48inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571A 48inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571A 48inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571A 48inch Bar lcd SIZE görkezýär
  • 571B 37inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571B 37inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571B 37inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571B 37inch Bar lcd SIZE görkezýär
  • 571B 43.8inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571B 43.8inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571B 43.8inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571B 43.8inch Bar lcd SIZE görkezýär
  • 571B 86inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571B 86inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571B 86inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571B 86inch Bar lcd SIZE görkezýär
  • 571C 37inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571C 37inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571C 37inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571C 37inch Bar lcd SIZE görkezýär
  • 571C 43.8inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571C 43.8inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571C 43.8inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571C 43.8inch Bar lcd SIZE görkezýär
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň