47.1 ″ Ultra giň gerimli LCD bar displeýi - 571

Model: No.571
Ölçegleri: 47.1 ″
Dinamiki ultra giň sanly belgili displeý köp taraply bölekleýin çözgütdir.Aeroportlar, hassahanalar, myhmanhanalar, ulag we wakalar ýaly köpçülik ýerlerinde ýol görkeziji hökmünde ulanylyp bilner.Ultük tekjesiniň gyrasy üçin ýöriteleşdirilen “Ultra Wide Stretched Bar Display”.Dykylan kagyz ýazgylaryny sanly tekjäniň ekrany bilen çalyşmak tekjeleri arassa we tertipli saklaýar.


Önümiň jikme-jigi

Aýratynlyklary

Görnüş

PDF görnüşinde göçürip alyň

Haryt bellikleri

Ultra giň gerimli LCD bar ekrany - (ok (2)

Doly torlaýyn

Bulut esasly CMS!

Bu doly torlaýyn çözgüt, köp ulanyja mazmun döretmek we dolandyrmak boýunça hyzmatdaşlyga mümkinçilik berýär.CMS maglumatlara esaslanýan karar bermek üçin jikme-jik hasabat we analitikany üpjün edýär, köp enjamda mazmunly we täsirli dolandyryşy üpjün edýär.Bulut esasly CMS bilen ulanyjylar diňleýjilerine has wagtynda we degişli maglumatlary berip, hakyky wagtda mazmuny aňsatlyk bilen täzeläp we üýtgedip bilerler.

Ultra Wide Stretched LCD Bar Ekrany - (ok (1)

Birnäçe uzynlyk we ini

Kiçijik rafdan iň ulusyna çenli opsiýalar!

“Ultra Wide Stretched LCD Bar Display” kiçi raflardan başlap iň ulusyna çenli köp ölçegli wariantlary hödürleýär.Bu gurnama çeýeligini üpjün edýär we ýokary displeýiň hilini saklamak bilen görnükliligi ýokarlandyrýar.Ulanyjylar ýöriteleşdirilen tejribäni üpjün edip, aýratyn zerurlyklary üçin iň amatly ululygy saýlap bilerler.Birnäçe uzynlyk we giňlik opsiýalarymyz bilen ulanyjylar giňişligini optimizirlemek we mazmunyny has netijeli görkezmek ukybyna eýe.

Ultra giň gerimli LCD bar ekrany - (ok (3)

Birnäçe görkeziş tertibi

Öňkülerden has köp mazmun görkeziň!

“Ultra Wide Stretched LCD Bar Display” ulanyjylara bir ekranda bir wagtyň özünde birnäçe suraty we wideony görkezmäge we öňkülerinden has köp mazmun görkezmäge mümkinçilik berýän bölünen ekran, suratdaky we köp zolakly ekran reesimlerini hödürleýär.Köp görkeziş reesimlerimiz bilen ulanyjylar birbada has köp mazmun hödürläp, habarlaryny has täsirli edip, diňleýjilerini has netijeli çekip bilerler.

Ultra Wide Stretched LCD Bar Ekrany - (ok (4)

Defokary kesgitleme

Mazmunyňyzy doly HD-de görkeziň!

Suratlar we wideolar düşnükli, aýdyň we täsirli bolup, tomaşaçylara çuňňur tomaşa etmek mümkinçiligini berýär.Doly HD displeýi ulanyjylara mazmunyny has jikme-jik we düşnükli görkezmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa habary gowşurmagy we diňleýjileri çekmegi aňsatlaşdyrýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Model No. 571
  Panel Ekranyň ululygy (dýuým) 23.1 ″ 35 ″ 37 ″ 47.1 ″
  Karar 1920 × 158 (12: 1) 2880 × 158 (18: 1) 1920 × 540 (16: 4.5) 3840 × 160 (24: 1)
  Işjeň görkeziş meýdany (mm) 585.6 (H) x48.19 (V) 878.4 (H) x48.19 (V) 899.7 (H) x 253.04 (V) 1196.16 (H) x 49.84 (V)
  Aspekt gatnaşygy 12:01 18:01 16: 4.5 24:01
  Ightagtylyk (cd / m2) 400nit
  Kontrast gatnaşygy (görnüşi.) 1000: 1
  Burçy görmek (H / V) 178/178 178/178 178/178 178/178
  Reňk 16.7M 16.7M 16.7M 16.7M
  Jogap bermek wagty (G-to-G) 6ms 6ms 6ms 6ms
  Iş wagty 24/7 24/7 24/7 24/7
  Kuwwat Görnüşi Içerki Içerki Içerki Içerki
  Elektrik üpjünçiligi AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz
  Kuwwat sarp etmek Maks [W / sag] 20W 20W 25W 30W
  Uky tertibi 0,5W-dan az 0,5W-dan az 0,5W-dan az 0,5W-dan az
  Öçürmek tertibi 0,5W-dan az 0,5W-dan az 0,5W-dan az 0,5W-dan az
  Mehaniki spes Gorag aýnasy Hawa Hawa Hawa Hawa
  Duruş görnüşi Çeňňek
  Daşky gurşaw Işleýiş temperaturasy -10 ° C ~ 30 ° C.
  Saklaýyş temperaturasy -20 ° C ~ 55 ° C.
  Işleýän çyglylyk 10 ~ 80%
  Saklamak çyglylygy 5% ~ 95%
  OS Android Media pleýer Prosessor T972 (dört ýadroly, 19 GGs)
  RAM 2G
  Oryat 8G EMMC
  USB Mikro USB * 1, OTG * 1
  LAN 10M / 100M Ethernet (Diňe tor wersiýasynyň ekrany)
  Daşarky ýat 8 Gb SD kart (64G çenli)
  Multimedia Wideo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Ses (MP3, WMA), Surat (JPG, GIF, BMP, PNG)
  Mediýa çözgüdi 1920 × 158 2880 × 158 1920 × 540 3840 × 160
  Wi-Fi 802.11b / g / n Ethernet (Diňe tor wersiýasynyň ekrany)
  Operasiýa ulgamy Android 8.1
  Şahadatnama Howpsuzlyk CE
  Garnituralar Goşuň Programma üpjünçiligi, Uzakdan dolandyryş, açar, tok kabeli, SD kart
  Hil kepilligi 1 ýyl (islege görä 2-3 ýyl)
  Gaplamanyň görnüşi Karton guty / bal ary gutusy + agaç gap

  Adaty konfigurasiýamyzdan başga, siziň saýlamagyňyz üçin aşakdaky saýlawlaram bar.Şeýle hem, belli bir talaplaryňyz bar bolsa hoşal bolardy.

  Adaty önümlerimiz siziň islegleriňizi kanagatlandyryp bilmese, aşakdaky çözgütleri saýlaň:
  Monitor
  Çözgüt
  Çözgüt 1
  Çipset NT68676 (UFG)
  OS dili Hytaý, Iňlis, Fransuz, Nemes, Italýan, Ispan we ş.m.
  Karar gatnaşygy 2084 * 1152
  Täzelenme nyrhy 60Hz (Maks)
  Wideo Giriş HDMI1.4 * 1 DVI * 1 PC-RGB * 1
  Çözgüt 2
  Çipset MST9U13Q1
  OS dili Hytaý, Iňlis, Fransuz, Nemes, Italýan, Ispan we ş.m.
  Karar gatnaşygy 3840 * 2160
  Täzelenme nyrhy 60Hz (Maks)
  Wideo Giriş HDMI1.4 * 1 HDMI2.0 * 1 DP1.2 * 1
  Android
  Çözgüt
  Çözgüt
  Prosessor T972 dört ýadroly A55, esasy ýygylygy 1,9 GGs
  RAM 2GB (1G / 4G Goşmaça)
  Mediýa çözgüdi Iň ýokary goldaw 3840 * 2160
  LAN Bir, 10M / 100M uýgunlaşdyrylan Ethernet
  Gurlan ýat 16GB (16/32/64GB goşmaça)
  Multimedia Wideo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Ses (MP3, WMA), Surat (JPG, GIF, BMP, PNG)
  Operasiýa ulgamy Android 9.0
  • 571
   571
   571
   571
  • 571 46,6 dýuým bar lcd ekrany SIZE
   571 46,6 dýuým bar lcd ekrany SIZE
   571 46,6 dýuým bar lcd ekrany SIZE
   571 46,6 dýuým bar lcd ekrany SIZE
  • 571A 23.1inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571A 23.1inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571A 23.1inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571A 23.1inch Bar lcd SIZE görkezýär
  • 571A 35inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571A 35inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571A 35inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571A 35inch Bar lcd SIZE görkezýär
  • 571A 37inch Bar lcd ekrany SIZE
   571A 37inch Bar lcd ekrany SIZE
   571A 37inch Bar lcd ekrany SIZE
   571A 37inch Bar lcd ekrany SIZE
  • 571A 47.1inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571A 47.1inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571A 47.1inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571A 47.1inch Bar lcd SIZE görkezýär
  • 571A 48inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571A 48inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571A 48inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571A 48inch Bar lcd SIZE görkezýär
  • 571B 37inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571B 37inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571B 37inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571B 37inch Bar lcd SIZE görkezýär
  • 571B 43.8inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571B 43.8inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571B 43.8inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571B 43.8inch Bar lcd SIZE görkezýär
  • 571B 86inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571B 86inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571B 86inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571B 86inch Bar lcd SIZE görkezýär
  • 571C 37inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571C 37inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571C 37inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571C 37inch Bar lcd SIZE görkezýär
  • 571C 43.8inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571C 43.8inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571C 43.8inch Bar lcd SIZE görkezýär
   571C 43.8inch Bar lcd SIZE görkezýär
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň